Wijnvliet_wapen.svg.png

Jan Jansz van WijtflietAge: 4413121356

Name
Jan Jansz van Wijtfliet
Given names
Jan Jansz
Surname
van Wijtfliet
Birth 1312 37 22

Death of a fatherJan II (Vreedzame) van Brabant
1312

Birth of a daughter
#1
Hadwich Elisabeth van Wijtfliet
about 1330 (Age 18)

Death of a motherElsbene van Wijtfliet of Wijtvliet van De Sluyse
1347 (Age 35)
Gorinchem. Zuid Holland, Nederland

Death 1356 (Age 44)

Family with parents - View family
father
Jan II (Vreedzame) van Brabant
Birth: 1275
Death: 1312
mother
Elsbene van Wijtfliet of Wijtvliet van De Sluyse
Birth: before 1290 20Dussen, Noord-Brabant, Nederland
Death: 1347Gorinchem. Zuid Holland, Nederland
 
Marriage:   —
Wijnvliet_wapen.svg.png Jan Jansz van Wijtfliet
Birth: 1312 37 22
Death: 1356
Jan Jansz van Wijtfliet + … - View family
Wijnvliet_wapen.svg.png Jan Jansz van Wijtfliet
Birth: 1312 37 22
Death: 1356
daughter
Hadwich Elisabeth van Wijtfliet
Birth: about 1330 18
Death: before 1390

 
Note

Jan van Wijtvliet was een bastaardzoon van hertog Jan II van Brabant bij Elsbene van Wijtvliet. Door deze afstamming is de kwartierstaat terug te voeren tot Karel de Grote.

In Nederland en Belgie zijn veel mensen die op enige wijze afstammen van de Hertogen van Brabant, (en via hem dus ook van keizer Karel de Grote) vaak via de vele erkende bastaardkinderen van met name Jan I en Jan II. Op Wikipedia zijn de navolgende bastaardkinderen vermeld (data voor zover bekend) Bekende bastaardkinderen van Hertog Jan I van Brabant Jan I Pijlijser (1272), Gilles van der Balct (1273), Jan van der Plas (1275), Mogelijk was Jan I ook de vader van: Jan Meeuwe, Margaretha van Tervuren en Jan Van Mechelen. De bastaardkinderen van Hertog Jan II: Jan van Glymes (1298), Jan I Corsselaar (1310), Jan van Wijflit (1352), Jan Magerman (-1356), Jan II van Dongelberg (-1383), Willem Johan van Waver, Jan van Waver.

Note

Bron: geneanetpagina van Ben Verfürden, Ridder Jan van Wijfflit (1312-1356) was een bastaardzoon van Hertog Jan II van Brabant. Hertog Jan II had een relatie met Lijsbeth (Elsbena) uit het geslacht van Wijtvliet/ Wijfflit. De Van Wijtvliet´s stammen af van de familie Van Reddingen, een van de zeven nobele families van Leuven. Jan van Wijtvliet trouwde voor 1342 met Margaretha Pipenpoy, erfdochter van Blaersveld, waardoor Jan de heer van Blaersveld werd. Het huwelijk bleef kinderloos (volgens Coldeweij). Het is mogelijk dat Jan - volgens een melding uit 1348- toen de echtgenoot was van Margarita van Huldenberg. Volgens een melding uit maart 1349 was Jan toen de echtgenoot van Margaretha Neveken, dochter van Ingelbert Neveken en, evenals Margarita van Huldenberg, afkomstig uit een Brusselse patriciërs familie. Met grote waarschijnlijkheid kan aangenomen worden dat Jan van Wijtvliet de vader was van de naamloze (Hadewich) dochter van Wijflit, erfdochter van die plaats, die in de 2e helft van de 14e eeuw getrouwd was met Jan Arntz. Berthout Bac te Tilburg (section des manuscrits nr. 1222 K.B., Brussel). Jan van Wijtvliet werd gedood in 1356. Jan van Wijtvliet diende hertog Jan III in 1338 met drie ridders (hemzelf incluis) en 23 schildknapen aan de zijde van de Engelsen tegen Frankrijk (100 jarige oorlog). Op 10-08-1338 ontving hij hiervoor 87 oude ponden. In 1341 was hij slotvoogd van Heusden. In 1342 trad Jan op als tussenpersoon bij een grote geldtransactie tussen Kateline van Liedekerke en de abt Wouter Bac van Tongerlo, die tot de Tilburgse familie hoorde waar zijn dochter in zou trouwen. Toen hertog Jan III op 1 april 1350 stad en land van Breda verkocht aan Jan van Polanen voor 43.000 gulden, bevond Jan van Wijtvliet zich onder de getuigen. Hij werd ook vermeld onder de edelen die op 17 mei 1355 bijeenkwamen na het overlijden van hertog Jan III van Brabant. Eind 1352 of begin 1353 verkocht of verpandde heer Jan III van Kuyc - die in grote geldnood zat - het land van Kuyc en de stad Grave aan Jan van Wijtvliet. Tussen 1353 en 1356 werd Van Wijtvliet meermalen vermeld als heer van Kuyc. Hij was echter blijkbaar niet zo goed in staat of bereid om te betalen, zodat Jan III van Kuyc in 1356 het recht in eigen hand nam en, gesteund door zijn "getrouwe burgers van den Grave" een nachtelijke overval pleegde op het kasteel te Grave, waarbij Jan van Wijtvliet gedood werd. De burgers van Grave hadden, zo dichtte Jan van Boendale, "liever ´t gebooren Heerschap dan ´t gekochte..." De nieuwe Hertog van Brabant, Wenceslaus van Luxemburg, stond nu voor de, politiek niet onaangename taak om de doodslag op een bastaardoom van zijn vrouw Johanna (dochter van hertog Jan III) te wreken. De wraak bestond immers uit het annexeren van het, tot dan toe, vrije vorstendommetje Kuyc, dat steeds een bufferstaatje tussen Brabant en Gelre was geweest. Jan III van Kuyc was misschien de lachende derde. Hij mocht - zij het als leenman van Brabant - zijn huismacht behouden en op het kasteel te Grave blijven wonen ! Het wapen van Jan van Wijtvliet bestond uit een Brabantse leeuw, waarover een zilveren schuinbalk liep. Deze schuinbalk was het verplichte kenmerk van onwettige afkomst van de hertog van Brabant., .., Bronnen: Interpretatie Hans Vogels en serie "Brabantica", Genealogicum Belgicum; Inventaire des chartes et cartulaires, door A. Verkooren; "De Heren van Kuyc", door J.A. Coldeweij; "De kroniek van het geslacht Backx" door Th. Boeree; "Het geslacht Van Wijtvliet", anoniem, blad Heemkundekring Ravels.], .., [bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Wijnvliet :, Jan van Wijnvliet ook wel Jan van Wijflit ridder en heer van Blaersfeld 1347-1356 en van Cuijck 1352-1356, burggraaf van Heusden 1336-1356 (ca. 1312 - Kasteel Grave, ca. 17 augustus 1356) was een bastaardzoon van Jan II hertog van Brabant uit een relatie met diens maîtresse Elsbeen van Wijflit de dochter van een telg uit het geslacht van de heren van Wijtvliet., Levensloop: In 1334 had Jan een meningsverschil met de in 1337 overleden Gerard heer van Voorne., Jan van Wijtvliet verbouwde en versterkte in de jaren 1338-1339 de burcht van Heusden. Hij had als burggraaf uitgebreide rechterlijke, militaire, administratieve en financiële bevoegdheden. In 1340 stelde hij Wijnric van Oyen aan tot drossaard van het Land van Heusden en deed met Willem van Duvenvoorde uitspraak over de lijftocht van Cunegonde van Arkel (1321-1346) een dochter van Jan III van Arkel en weduwe van Jan V van Heusden., In 1343 wordt Jan ridder en heer van Blaersvelt verzocht door Kateline van Liedekerke vrouwe van Moersel om een pandbrief met betrekking tot vier dorpen in het Land van Breda te overhandigen aan Willem van Duvenvoorde. In december van het zelfde jaar was hij arbiter samen met Lodewijk heer van Diepenbeek in een geschil tussen de Abdij van Tongerlo en de eerder genoemde Willem van Duvenvoorde., Familiewapen van Wijnvliet: Jan van Wijnvliet voerde in 1347 en 1354 in zijn wapenschild een gouden leeuw op een zwart veld met een blauwe versmalde schuinbalk of schuinstaak., Op 30 juni 1347 geeft Jan van Wijfliet heer van Baersvelt bekend: dat hij van heer Jhan van Arkel, bisschop te Utrecht en van het Ghestichte van Utrecht, de halve tiende in Babyloniënbroek in leen ontvangen heeft; tevens dat hij aan zijn moeder, vrouwe Elzebeen, dekenisse van Ghorichem, het vruchtgebruik hieruit heeft gegeven., In 1350 was Jan van Wijtvliet heer van Blaersvelt getuige bij de verkoop van het Land van Breda door zijn halfbroer, hertog Jan III van Brabant aan heer Jan II van Polanen heer van de Leck., Eind 1352 of begin 1353 (in ieder geval voor 29 januari 1353) had hij van Jan III van Cuijk heer van Cuijck 1350-1352 het Land van Cuijk met de stad Grave gekocht of in pand gekregen. Onder Jan van Wijtvliet treedt de stad Grave op 8 maart 1355 toe tot het Brabantse stedenverbond[3]., Blijkbaar had van Wijnvliet moeite met het nakomen van zijn financiële verplichtingen. In september 1355 had hij namelijk nog een schuld van 2000 florijnen aan de graaf van Namen die was ontstaan door zijn overname van de Namense leengoederen van Jan III van Cuijk. Het was Jan III van Cuijk die in 1352 deze schuld nog aan Namen had. De overgenomen lenen en schulden waren vermoedelijk ook de reden voor het niet, of niet op tijd nakomen van van Wijflits financiële verplichtingen jegens Jan III van Cuijk. In de zomer van 1356 stelde deze en diens vrienden, gesteund door de burgers van Grave aan van Wijtflit een ultimatum. Betalen of de heerschappij teruggeven. van Wijflit kon of wilde geen van beide. Hierop werd het kasteel te Grave bij nacht overvallen en bij de schermutselingen kwam Jan van Wijflit die zich zal hebben verzet om het leven. Het restant van zijn manschappen werden het kasteel uitgejaagd., Om zich te wreken op de doodslag van haar bastaardoom had hertogin Johanna genoeg aanleiding om het Land van Cuijk binnen te vallen en het te bezetten. Vervolgens werd het een leen van het hertogdom Brabant. Op 5 oktober 1356 werd haar man Wenceslaus door zijn broer keizer Karel IV van Bohemen beleend met het Land van Cuijk. Korte tijd later kregen de van Cuijk's hun bezit terug maar nu als Brabants leen. Op 29 maart 1357 werd het Land van Heusden afgestaan aan de graaf van Holland., Jan liet geen wettige kinderen na zodat na diens dood Blaersveld door hertogin Johanna in leen gegeven werd aan heer ridder Jan van Bouchout (1320-1391) heer van Boechout voor een onbetaalde schuld.(een vergoeding voor de schade welke hij had geleden, door te kiezen voor de zijde van Johanna, tijdens de Slag bij Scheut), De van Cuijk's kwamen weliswaar weer in het bezit van de stad Grave en het Land van Cuijk, maar de Namense leengoederen werden in beslag genomen wegens de onbetaalde schuld van 200 oude Philipsgulden. Daarmee waren echter nog niet alle schulden van Jan van Wijtvliet verrekend., Huwelijk en kinderen: Jan van Wijtvliet trouwde voor 1342 met Margaretha Pipenpoy erfdochter van Blaersveld. Door dit huwelijk wordt Jan de heer van Blaersveld. Margaretha was de dochter van ridder Rudolf Pipenpoy heer van Blaersvelt en drossaard van Brabant. Het huwelijk bleef echter kinderloos. In 1348 trouwde Jan met Margarita van Huldenberg afkomstig uit een Brusselse patriciërs familie. In 1349 trouwde Jan met Margaretha van Neveken, dochter van Ingelbert van Neveken. Jan verkreeg de volgende 2 natuurlijke kinderen:, .., 1. Hendrikus de Wijflit. Hij testeerde op 24 oktober 1387 als Haynricus de Wyvlet, natuurlijke zoon van baron heer Johannes van Blaersvelt castelein van het kasteel Heuden. Dit testament wordt bewaard in het kerkenraadsarchief van de hervormde kerk te Waalwijk., 2. Lijsbeth van Wijfliet trouwde met Jan Berthouts Bac van Tilburg, overleden voor 1390 was de zoon van Berthout Bacs van Westilborch (overleden ca. 1366). Lijsbeth en Jan hadden de volgende kinderen:, .., 1.Jan van Wijfflit van Breda (1360 - voor 1421) trouwde (1) voor 1380 met Jollegond Wouter Vos van Eindhoven. Trouwde (2) voor 1390 met Margriet van Bruheze (overleden voor 1421) de dochter van Willem van Bruheze en Katelijn van Doerne., hieruit: Floris van Wijtvliet (ca. 1390-), ontvangt het ambacht Zijdwinde, dat Jan van Zijtwinde had overgedragen aan Willem van Besoijen (12-2-1414), schenkt het aan Dirck van der Merwede, baljuw van Zuid-Holland, slotvoogd van Geertruidenberg (1432), tr. waarsch. jvr. Kathrijn (Catharina) Willems van der Zijtwinde (ca. 1370-), beleent Jan van Slewijc Hermans met een tiend "int grote Spijc" (1413), ten overstaan van Mattheus van Zuydewin Hendricksz. en Robrecht Robbrechts Genemanssoensoen van Zuydewint, hare leenmannen., 2. Aart genaamd Berthoud (-1414) zoon van Jan Backe de Tilborch[9],[10] trouwde ca. 1385 met Elisabeth Gerards van der Aa, 3. Elsbeen Bac trouwde ca. 1370 met Jan van Dordrecht Schepen van Den Bosch 1374-1410[11] (geboren ca. 1345) de zoon van Heymerick van Dordrecht en Liesbeth Dircksdr. van Beughe., 4. Ermgard Bac trouwde ca. 1385 met Jan Saris van Erpe ridder, 5. Gielis Jan Bertouts (Egidius) Bac (ca. 1433) schout van Tilburg in 1394, 6. Henricus Bac, 7. Johan (van Huculem) Bac, Nazaten uit 18 generaties van Lijsbeth en Jan van Berthouts Bac, allen burgerlijk getrouwd, zijn nog in leven.],

Naam: [bastaardzoon],

Gestorven: [kasteel te Grave], [gedood bij nachtelijke overval door Jan III van Kuyc op het kasteel van Grave],

Stamboom-container Kwartierstaat van Gijs & Frank Edelbroek Klik op de link om de eigenaar te vinden

Media objectWijnvliet_wapen.svg.png
Wijnvliet_wapen.svg.png
Format: image/png
Image dimensions: 220 × 251 pixels
File size: 32 KB
Type: Photo